Softwarové řešení pro řízení operací vizuální kvality

ATS Inspect je navržen na snížení nákladů souvisejících se zmetkovitostí, opravami, reklamacemi a úzkými místy ve výrobě. ATS Inspect je ideálním nástrojem pro sběr, analýzu a reporting vad, zejména pak v takových místech procesů, které ovlivňují výslednou kvalitu výroby (výroba součástek, montáž).
  • Razantně snižuje zmetkovitost a náklady na opravy
  • Kontrola prostřednictvím vizualizace
  • Analýzy a reporting přes webové rozhraní
  • Omezuje papírování
  • Sběr dat v reálném čase
  • Snadná obsluha
  • Snadná konfigurace pro aplikaci v nejrůznějších odvětvích
  • Snadno se propojuje s ostatními systémy
  • Statistical Process Control přímo na výrobní lince


Více informací o ATS Inspect / Webináře.


ATS Inspect 5.5 je rychlejší, chytřejší a efektivnější

ATS pokračuje ve vývoji a zkvalitňování svého softwarového řešení pro sběr dat a řízení operací vizuální kvality pod názvem ATS Inspect a uvádí na trh jeho...