> ATS Inspect > Popis produktu

Řešení pro řízení vad

ATS Inspect je navržen na snížení nákladů souvisejících se zmetkovitostí, opravami, reklamacemi a úzkými místy ve výrobě. ATS Inspect je ideálním nástrojem pro sběr, analýzu a reporting vad, zejména pak v takových místech procesů, které ovlivňují výslednou kvalitu výroby (výroba součástek, montáž).

Široké použití

Software ATS Inspect lze snadno konfigurovat pro jakýkoliv proces, kde je vyžadován sběr a analýza dat související s kvalitou výroby. Sběr dat lze provádět prostřednictvím samostatných pracovních stanic nebo s využitím mobilních datových shromaždišť.

Jednoduché rozhraní

Pracovník kvality Jednou z hlavních výhod Inspectu je jeho jednoduché a srozumitelné rozhraní pro operátory. Software ATS Inspect zobrazuje digitalizované obrazy kontrolovaných dílů či celků a umožňuje jednoduše nalézt a vyhodnotit závadu pomocí dotykové obrazovky.

K označení a kontrole vady stačí dotyk obrazovky. Závady jsou nalezeny, označeny a se záznamem odeslány k opravě během několika vteřin. K dispozici je i řešení pro automatizované přesměrování vadných prvků do opravy.

Školení operátorů je velmi jednoduché a trvá pouze několik málo hodin.

Konec s kontrolními seznamy na papíře

Kontrola kvality obuviModul pro sběr dat obsahuje elektronický formulář. Pro zpřesnění lokalizace defektů lze v Modulu pro sběr dat uložit digitální fotografie, nebo importovat CAD výkresy. Pro prohlížení velkých obrázků jsou k dispozici funkce zvětšení (zoom) a posuvu (scroll).

Díky funkci Multiple Defect Entry může operátor rychle označit stejný druh poškození na více místech vadného výrobku. Tato funkce kombinuje kontroly prostřednictvím obrazovky a tzv. concern windows. Funkce Multiple Defect Entry zvyšuje rychlost identifikace vícečetných poškození, snižuje celkový čas kontroly a vadné výrobky je možné rychleji odeslat k opravě.

Snadná instalace a nastavení

Nastavení systému řídí Administrátorský modul. Můžete upravit nastavení související s výrobkem a jeho zobrazováním, nastavení pro jednotlivé stanice, díly, lokality, vady a další parametry související s výrobky. Většinu systémových vlastností může měnit přímo uživatel. Celý proces nastavení systému se významně zjednodušuje a zrychluje, pomocí metody táhni a pusť (drag and drop). Import obrazových dat a jejich spojování s konkrétními produkty umožňuje zrychlit přípravu kontrol či auditů. Administrátorský modul je možné rovněž využít pro přípravu kontrolních seznamů a tyto následně přiřadit k jednotlivým pracovištím.

ATS Inspect podporuje vícejazyčnou komunikaci. Každá stanice může komunikovat s pracovníkem v jazyce podle jeho identifikačních údajů. V praxi to znamená, že zaměstnanci hovořící různými jazyky mohou sdílet tutéž pracovní stanici a využívat ji stejně efektivně. Lze také nastavit zásady zabezpečení systému pro jednotlivé uživatele či pracovní skupiny. Tímto způsobem je například možné určit, kdo může vkládat a editovat data.

Upravte si pracovní stanice a jejich prostředí podle svých potřeb

 Layout ManagerModul Layout Manager umožňuje nastavit vlastní rozvržení obrazovek pro danou kontrolu či celou pracovní stanici. Takto lze přesouvat, měnit velikosti a přidávat / odstraňovat různé ovládací prvky (jako jsou např. tlačítka, nabídky a etikety). Rovněž je možné upravovat hranice obrázků a definovat aktivitu založenou na interakci s uživatelem.

Tato všestrannost dovoluje provozovat ATS Inspect na různých zařízeních. Podporovány jsou jak klasické počítače, tak notebooky, ale i malé mobilní přístroje. Možnost volby zařízení a s tím souvisejícího vzhledu systému je tedy pouze na vás. Systém ATS Inspect však samozřejmě obsahuje i mnoho již předdefinovaných obrazovek pro jednotlivé úkony. Pro každé kontrolní či opravárenské pracoviště je možné v modulu Layout Manager vytvořit vlastní skupinu obrazovek (tzv. šablon).

Sledujte reporty on-line

Zpravodajský modul zobrazuje v reálném čase data v podobě různých tabulek a grafů, s možností exportu do formátu MS Excel.

Zpravodajský modul Reporty lze zobrazovat v prohlížeči Internet Explorer prostřednictvím zabezpečeného připojení. Také dodavatelé mohou on-line kontrolovat údaje související s jejich dodávkami.

Reporty mohou být generovány pro každý produkt, sledovaný v systému, a to podle různých kritérií, jako např. výrobní číslo, datum, čas, oblast výroby nebo buňka, dřívější kvalitativní data, operátor / kontrolor, typ vady, závažnost / pořadí chyby, stav opravy či konkrétní stanice. Reporting je možné individuálně nastavit pro každého uživatele zvlášť.


Více než 70 předdefinovaných grafů:
 • Grafy trendů (čárové, sloupcové, 3D a 2D)
 • Kombinace trendů
 • Vícečetné sloupcové či čárové grafy
 • Grafy typů X‐bar, R‐chart, P‐chart and U‐chart


Okamžité ohlašování událostí

 Okamžité ohlašování událostí Služba ohlašování událostí umožňuje okamžitě upozornit vybraný personál na aktuální stav kvality, a to jak ve výrobní lokalitě, tak i mimo ni.

ATS Inspect využívá službu pro doručování zpráv prostřednictvím zařízení, jako jsou pagery, mobilní telefony, e‐maily a informační displeje. Služba ohlašování událostí může být nastavena tak, aby zasílala zprávy založené na výskytu určitých informací, výjimečných událostí nebo situací v průběhu produkce.

Kritéria pro ohlašování událostí jsou uživatelsky definovaná a mohou obsahovat např.:
 • Definovanou úroveň kvality
 • Definovanou úroveň výroby
 • Kritické vady
 • Celkový stav kvality
 • Celkový stav výroby


Sledujte své náklady na kvalitu

Už víte, že ATS Inspect umožňuje získat přehled o kvalitě výroby. Ale jak je to s náklady na kvalitu?

Kalkulační modul rozšiřuje možnosti balíku ATS Inspect tím, že umožňuje sledovat náklady na kvalitu. Můžete si vypočítat náklady na opravu každého výrobku, nebo zjistit, kolik materiálu a pracovníků je vázáno na určité operace v určitém čase.

Pro každou zadanou část, lokalitu, závadu nebo typ opravy lze např. zjistit:
 • Součásti, které je nutno vyměnit
 • Čas potřebný k opravě
 • Materiálové náklady
 • Náklady na zásobování
 • Personální náklady

Kalkulační modul umí rovněž sledovat výrobní čísla dílů či polotovarů až k dodavateli. V systému lze uložit adresu dodavatele a kontaktní informace. S využitím “Služby ohlašování událostí“ tak lze zasílat oznámení definovaná např. minimální úrovní požadovaných parametrů. Díky tomu můžete svým dodavatelům automaticky zasílat upozornění, anebo jim dát přímý přístup k on-line údajům prostřednictvím internetového prohlížeče.

Další vlastnosti

Software ATS Inspect obsahuje rovněž rozhraní XML Comm Server. Tato součást dovoluje do Inspectu importovat data z externích zdrojů, ve formátu XML. Součástí řešení je také služba OPC Server, která umožňuje zveřejnit klíčová data (např.: hlášení událostí, opravy, kontroly a informace ze sledování výroby / výrobku). Díky tomu mohou klienti využívající OPC server získávat a zpracovávat potřebné informace. Data jsou uložena v SQL databázi, pro pro okamžitý přístup z jakéhokoliv webového prohlížeče přes Reporting Module.

Speciální funkce Data Importer umožňuje uživateli vkládat jednotlivé součásti, lokality, události, podrobnosti, typy oprav a data produktů do databáze Inspectu přímo z formátu MS Excel. Data Importer elegantně nahrazuje manuální vkládání dat, která již byla dříve uložena do jiných databází či souborů. Tato funkce podporuje všechny standardní verze Excelu a importovaná data mohou být ještě před vložením do Inspectu zkontrolována.

Režim Multi‐Session umožňuje systémovému administrátorovi aktivovat současně dvě úlohy pro sběr dat na jedné pracovní stanici. V režimu Multi‐Session mohou jednu stanici sdílet dva pracovníci s rozdílnou zodpovědností. Navíc lze pracovní stanici v režimu Multi‐Session využít i jako záložní řešení pro případ výpadku na jiné pracovní stanici.

Licencování

Naši zákazníci obvykle využívají ATS Inspect jako firemní standard a nasazují jej v jednom i více závodech po celém světě. Pro informace o licencování na úrovni výrobní jednotky či celé společnosti nás kontaktujte.
ATS Inspect 5.5 je rychlejší, chytřejší a efektivnější

ATS pokračuje ve vývoji a zkvalitňování svého softwarového řešení pro sběr dat a řízení operací vizuální kvality pod názvem ATS Inspect a uvádí na trh jeho...